ltcs1 ltcs2 ltcs3
banner

Viziunea scolii

 

Liceul Teoretic “Constantin Șerban” oferă elevilor săi un parcurs educațional care le asigură o dezvoltare personală armonioasă și integrarea cu succes în societatea cunoașterii.

 

 


 

Misiunea scolii

 

Liceul Teoretic “Constantin Șerban”, oferă un mediu educațional sigur, incluziv, atractiv, motivant și performant, urmărind pentru elevii săi atingerea următoarelor finalități: a învăța pentru o viață sănătoasă, a învăța pentru dezvoltare intelectuală și spirituală, a învăța pentru performanță,  a învăța pentru evoluția profesională, a învăța pentru integrare în societate.

 

 


 

Tinte strategice

 

Ținta 1: Îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ

Ținta 2: Dezvoltarea unui curriculm la decizia școlii relevant pentru beneficiarii direcți

Ținta 3: Reducerea numărului de elevi aflați în situații de risc educațional

Ținta 4: Dezvoltarea bazei materiale a școlii

Ținta 5: Promovarea imaginii școlii în comunitate

Ținta 6: Transformarea ciclului dezvoltării unității într-un ciclu al calităţii.

 

 


 

Cele mai recente articole

Înscriere în clasa pregătitoare - an școlar 2020-2021 vezi detalii

 

CONCURS BUCĂTAR - octombrie-noiembrie 2019

 Anunț concurs - descarcă

 Rezultate - selecție dosare - descarcă

 Rezultate - probă scrisă - descarcă

 Rezultate - probă practică - descarcă

 Rezultate finale - descarcă

 

Concurs Bibliotecar școlar - perioada iunie-iulie 2019

Anunț concurs descarcă

Rezultate selecție dosare descarcă

Rezultat probă scrisă descarcă

Rezultat probă practică descarcă

Rezultate finale descarcă

Read more ...

Test Engleză - 21.06.2019  vezi detalii

Noutăți - clasa a V-a, intensiv engleză, an școlar 2019-2020 vezi detalii

Înscriere în clasa a V-a, an școlar 2019-2020 vezi detalii

Plan de dezvoltare institutionala

Regulament intern

Regulament de organizare si functionare al unitatii

Cod etică

Raport anual de evaluare a calitatii - 2017/2018

Oferta curriculara a unitatii