ltcs1 ltcs2 ltcs3
banner

Viziunea scolii

 

Liceul Teoretic “Constantin Șerban” oferă elevilor săi un parcurs educațional care le asigură o dezvoltare personală armonioasă și integrarea cu succes în societatea cunoașterii.

 

 


 

Misiunea scolii

 

Liceul Teoretic “Constantin Șerban”, oferă un mediu educațional sigur, incluziv, atractiv, motivant și performant, urmărind pentru elevii săi atingerea următoarelor finalități: a învăța pentru o viață sănătoasă, a învăța pentru dezvoltare intelectuală și spirituală, a învăța pentru performanță,  a învăța pentru evoluția profesională, a învăța pentru integrare în societate.

 

 


 

Tinte strategice

 

Ținta 1: Îmbunătățirea calității procesului instructiv-educativ

Ținta 2: Dezvoltarea unui curriculm la decizia școlii relevant pentru beneficiarii direcți

Ținta 3: Reducerea numărului de elevi aflați în situații de risc educațional

Ținta 4: Dezvoltarea bazei materiale a școlii

Ținta 5: Promovarea imaginii școlii în comunitate

Ținta 6: Transformarea ciclului dezvoltării unității într-un ciclu al calităţii.

 

 


 

Cele mai recente articole

Programul zilei de 14  septembrie 2020 - descarcă

Admiterea în clasa a cincea, intensiv engleză

 - informații  vezi detalii

 - repartiție candidați vezi detalii

Evaluare națională - contestații

     Anunț - vezi document

     Cerere tip - descarcă

Admiterea în învățământul liceal de stat, profesional de stat și dual pentru anul școlar 2020-2021

      Ordin privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat - vezi document

       Ordin privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat și dual - vezi document

     Cerere echivalare rezultat probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cu media la limba modernă - descarcă

     Cerere echivalare rezultat probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă cu rezultate la olimpiadă sau examene - descarcă

     Rezultate probă de verificare a cunoștințelor de limbă modernă vezi detalii

Activități de pregătire pentru examene 02-12.06.2020 

      Orar - vezi detalii

      Procedura operațională - vezi detalii

Calendar Evaluare națională iunie 2020 - vezi detalii

Burse - an școlar 2019-2020 vezi detalii

 

Reînscriere, înscriere învățământ preșcolar - an școlar 2020-2021 vezi detalii

Înscriere în clasa pregătitoare - an școlar 2020-2021 vezi detalii; calendar înscriere - vezi detalii

Plan de dezvoltare institutionala

Regulament intern

Regulament de organizare si functionare al unitatii

Cod etică

Raport anual de evaluare a calitatii - 2017/2018